Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/em523.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/pl523.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/ces523.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/cl523.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/pvg523.pdf

Dacă-i musai, cu plăcere!

Dacă-i musai, cu plăcere!

Parlamentul European urmează să emită o directivă europeană având același conținut cu o inițiativă legislativă propusă de mine, care a primit aviz negativ în comisia de specialitate din Parlamentul României. Este vorba de o inițiativă care propune stoparea fraudării kilometrajului autovehiculelor rulate care sunt comercializate pe teritoriul României, măsură care ar fi fost benefică pentru toată lumea, lucru evident pentru oricine este bine intenționat. Mă gândesc cum va arăta raportul aceleiași Comisii pentru transporturi şi infrastructură în momentul în care va trebui să adaptăm legislaţia naţională la cea de la Bruxelles. Conform zicalei “Dacă-i musai, cu plăcere!”, probabil că aceleași considerente care au dus la avizarea negativă a proiectului meu legislativ vor duce la implementarea urgentă a directivei europene cu acelaşi conţinut în legislaţia naţională.

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/100/10/5/em131.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/100/10/5/pl131.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/100/10/5/cl131.pdf

Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Expunerea de motive http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/em365.pdf

Forma inițiatorului http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/pl365.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/ces365.pdf

Avizul Consiliului Legislativ http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/cl365.pdf

Punctul de vedere al Guvernului  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/pvg365.pdf

Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanţei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/40/7/em305.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/40/7/pl305.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/40/7/cl305.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/40/7/pvg305.pdf