Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/em523.pdf Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/pl523.pdf Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/ces523.pdf Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/cl523.pdf Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/pvg523.pdf

Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Expunerea de motive http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/em365.pdf Forma inițiatorului http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/pl365.pdf Avizul Consiliului Economic și Social http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/ces365.pdf Avizul Consiliului Legislativ http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/cl365.pdf Punctul de vedere al Guvernului  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/pvg365.pdf

Scroll Up