Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/40/8/em306.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/40/8/pl306.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/40/8/ces306.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/40/8/cl306.pdf

Punctul de vedere al  Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/40/8/pvg306.pdf