Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar

Expunerea de motive:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/20/7/em706.pdf

Forma inițiatorului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/20/7/pl706.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/20/7/ces706.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/20/7/cl706.pdf