Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României

Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României

În România, în ultimul timp au apărut foarte multe organizații. dar și societăți comerciale care prestează servicii premedicale, atât la evenimente, cât și la instituții publice sau entități private, fără a avea avize sau o reglementare exactă privind  defășurarea activităților pe care le prestează.

Inițiativa legislativă nu este concepută pentru a sancționa penal vreo persoană, deoarece activitatea premedicală beneficiază de acoperirea legală a așa-zisei legi a bunului samaritean, însă pentru a nu pune în pericol persoanele care participă la adunări publice, la care măsurile de prim ajutor pot fi asigurate cu astfel de echipaje, este nevoie de o reglementare clară privind dotarea minimă pe care trebuie să o aibă echipajele care acționează în scopul salvării vieților omenești.