Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991

Expunerea de motive:  http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/00/0/em628.pdf

Forma inițiatorului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/00/0/pl628.pdf

Avizul Consiliului Legislativ:  http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/00/0/cl628.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/00/0/pvg628.pdf