Propunere legislativă privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/60/7/em466.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/60/7/pl466.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/60/7/cl466.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/60/7/pvg466.pdf