Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/70/8/em349.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/70/8/pl349.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/70/8/cl349.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/70/8/pvg349.pdf