Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Expunerea de motive:  http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/30/1/em667.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/30/1/pl667.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/30/1/ces667.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/30/1/cl667.pdf

Punctul de vedere al Guvernului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/30/1/pvg667.pdf