Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/100/10/4/em130.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/100/10/4/em130.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/100/10/4/ces130.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/100/10/4/cl130.pdf