Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Expunerea de motive:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/6/em577.pdf

Forma inițiatorului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/6/pl577.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/6/ces577.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/6/cl577.pdf

Punctul de vedere al Guvernului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/6/pvg577.pdf