Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004

Expunerea de motive:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/80/9/em661.pdf

Forma inițiatorului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/80/9/pl661.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/80/9/ces661.pdf

Avizul Consiliului Legislativ:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/80/9/cl661.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/80/9/pvg661.pdf