Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii

Expunerea de motive:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/60/6/em611.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/60/6/pl611.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/60/6/ces611.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/60/6/cl611.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/60/6/pvg611.pdf