Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Expunerea de motive:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/30/2/em711.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/30/2/pl711.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/30/2/ces711.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/30/2/cl711.pdf

Punctul de vedere al Guvernului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/30/2/pvg711.pdf