Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/80/7/em504.pdf

Studiu de fundamentare a Expunerii de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/80/7/studiuem504.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/80/7/pl504.pdf