Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/50/5/em742.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/50/5/pl742.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/50/5/cl742.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/50/5/pvg742.pdf