Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/1/em556.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/1/pl556.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/1/ces556.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/1/cl556.pdf

Punctul de vedere al Guvernului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/40/1/pvg556.pdf