Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Expunerea de motive http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/em365.pdf

Forma inițiatorului http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/pl365.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/ces365.pdf

Avizul Consiliului Legislativ http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/cl365.pdf

Punctul de vedere al Guvernului  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/90/0/pvg365.pdf