Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie “Cantacuzino ” în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

Expunerea de motive:  http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/20/9/em665.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/20/9/pl665.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/20/9/cl665.pdf

Punctul de vedere al Guvernului:   http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/20/9/pvg665.pdf