Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală

Expunerea de motive:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/50/0/em617.pdf

Forma inițiatorului:   http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/50/0/pl617.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/50/0/cl617.pdf

Punctul de vedere al Guvernului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/50/0/pvg617.pdf