Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/30/4/em670.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/30/4/pl670.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/30/4/cl670.pdf

Punctul de vedere al Guvernului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2017/500/30/4/pvg670.pdf