Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/em523.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/pl523.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/ces523.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/cl523.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/0/pvg523.pdf