Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României

Expunerea de motive http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/50/9/em456.pdf

Forma inițiatorului http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/50/9/pl456.pdf

Avizul Consiliului Legislativ http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/50/9/cl456.pdf

Punctul de vedere al  Guvernului http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/50/9/pvg456.pdf