Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/30/7/em569.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/30/7/ces569.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/30/7/cl569.pdf

Forma adoptată de Senat:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/30/7/se569.pdf