Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 – Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă – sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/000/30/8/em45.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/000/30/8/pl45.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/000/30/8/cl45.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/000/30/8/pvg45.pdf