Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/000/20/2/em18.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/000/20/2/pl18.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/000/20/2/ces18.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/000/20/2/cl18.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/000/20/2/pvg18.pdf