Legea Colectiv – Să ne asigurăm că nu se mai pierd vieți omenești

Legea Colectiv – Să ne asigurăm că nu se mai pierd vieți omenești

 

Propunerea legislativă privind apărarea împotriva incendiilor obligă beneficiarii construcţiilor ca  până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, să amplaseze deasupra intrărilor panouri de înştiinţare despre lipsa acestui document.

Legea nr.28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Expunere de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2017/400/20/4/em543.pdf

Forma finală: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2017/pr424_17.pdf