Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/40/5/em440.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/40/5/pl440.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/40/5/cl440.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/40/5/pvg440.pdf