Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/70/1/em883.pdf

Forma inițiatorului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/70/1/pl883.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/70/1/ces883.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/70/1/cl883.pdf

Decontarea navetei personalului din sistemul de sănătate

Decontarea navetei personalului din sistemul de sănătate

Acest lucru nu este reglementat în actuala legislaţie. Am analizat toate proiectele de lege şi am ajuns la concluzia că putem să prevedem obligaţia Ministerului Sănătăţii sau a autorităţilor locale care sunt responsabili de acea instituţie spitalicească să cuprindă în bugetele lor decontarea navetei pentru specialişti. Dacă cineva locuieşte în afara oraşului şi lucrează la spital, să-i fie decontat transportul. Este o propunere legislativă bună. Acest lucru se întâmplă deja pentru cadrele didactice şi poate fi aplicat şi în sănătate, pentru că sunt la fel de importante. Şi învăţământul, şi sănătatea sunt la fel de importante.

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2018/700/40/4/em744.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2018/700/40/4/pl744.pdf

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/30/1/em829.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/30/1/pl829.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/30/1/ces829.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/30/1/cl829.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/30/1/pvg829.pdf

Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinţei nr.114/1996

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/20/3/em835.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/20/3/pl835.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/20/3/ces835.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/20/3/cl835.pdf

Punctul de vedere al Guvernului http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/20/3/pvg835.pdf

Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României

Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României

În România, în ultimul timp au apărut foarte multe organizații. dar și societăți comerciale care prestează servicii premedicale, atât la evenimente, cât și la instituții publice sau entități private, fără a avea avize sau o reglementare exactă privind  defășurarea activităților pe care le prestează.

Inițiativa legislativă nu este concepută pentru a sancționa penal vreo persoană, deoarece activitatea premedicală beneficiază de acoperirea legală a așa-zisei legi a bunului samaritean, însă pentru a nu pune în pericol persoanele care participă la adunări publice, la care măsurile de prim ajutor pot fi asigurate cu astfel de echipaje, este nevoie de o reglementare clară privind dotarea minimă pe care trebuie să o aibă echipajele care acționează în scopul salvării vieților omenești.

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/00/3/em798.pdf

Forma inițiatorului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/00/3/pl798.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/00/3/cl798.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/00/3/pvg798.pdf

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/00/3/em798.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/00/3/pl798.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/00/3/cl798.pdf

Punctul de vedere al Guvernului:  http://www.cdep.ro/proiecte/2018/600/00/3/pvg798.pdf