Propunere legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/00/5/em927.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/00/5/pl927.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/00/5/cl927.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/00/5/pvg927.pdf

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/40/7/em991.pdf

Forma inițiatorului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/40/7/pl991.pdf

Avizul Consiliului Economic și Social: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/40/7/ces991.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/40/7/cl991.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/40/7/pvg991.pdf

Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2018/900/90/2/em992.pdf

Forma inițiatorului:  http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2018/900/90/2/pl992.pdf

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

Expunerea de motive: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/30/7/em980.pdf

Tabel comparativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/30/7/comp980.pdf

Avizul Consiliului Legislativ: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/30/7/cl980.pdf

Punctul de vedere al Guvernului: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/30/7/pvg980.pdf